Lunds universitet

Sök

Hitta bibliotekens böcker, e-böcker och tidskrifter i söktjänsten LUBsearch.


karta
lovisa

Nyheter

Visste du att...

Lunds universitet var första lärosäte i Sverige att anta en policy om att alla forskningsresultat som kan ska fritt tillgängliggöras på internet? OA policy

Antbase är världens största fria databas om myror? Antbase

Katalog -1957 omfattar totalt ca 1,5 miljoner kort över UB:s tryckta samlingar från äldsta tid fram till 1957? Katalog -1957

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)